Responsabil

Liviu Manea

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Dezvoltarea şi implementarea de servicii şi baze de date pentru centralizarea, integrarea şi diseminarea de date şi produse furnizate de Reţeaua Seismică Naţională

Dezvoltarea şi implementarea de servicii şi baze de date pentru centralizarea, integrarea şi diseminarea de date şi produse furnizate de Reţeaua Seismică Naţională

1. Obiectivul proiectului:

Dezvoltarea unor instrumente utile în managementul dezastrelor provocate de
cutremure în România, în particular în orașele dens populate, prin intermediul
unor analize și monitorizări complexe de structuri naturale și antropice.


2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:
i) sisteme automate de monitorizare a seismicității, utilizând metode avansate de
detectare, localizare și determinare rapidă a parametrilor sursei seismice; ii)
metodologii de îmbunătățire a preciziei localizărilor cutremurelor vrâncene, pe
baza parametrilor raportați în timp real; iii) instrumente complexe de
monitorizare și analiză a formelor de undă din cadrul Rețelei Seismice Naționale,
în vederea estimării calității datelor și a îmbunătățirii performanțelor în timp real
a acesteia; iv) metodologii de reconstituire 3D a mișcării scoarței terestre în
timpul unui eveniment seismic major; v) hărți și produse avansate bazate pe date
înregistrate de Rețeaua Seismică Națională vi) metodologii de monitorizare a
structurilor naturale și clădirilor bazată pe zgomotul seismic vii) sistem de
informare și raportare adaptat la cerințele și necesitățile comunității de
cercetare, a instituțiilor abilitate în managementul riscurilor naturale cât și
pentru publicul larg; viii) metodologii noi de îmbunătățire a sistemului de
alarmare utilizând date GNSS și a localizării faliilor seismice determinate din date
GNSS și din măsurarea emisiilor de radon si CO/CO2.


3. Obiectivul fazei:
Proiectarea si dezvoltarea unui instrument software complex si adaptat fluxurilor
unice de lucru intalnite in activitatile de monitorizare a seismicitatii derulate de
catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu
scopul de a permite accesul de o maniera centralizata la produsele care in
prezent sunt generate si stocate independent, pe sisteme separate

Citeste mai mult……

Termen predare: 13.07. 2018